Friday, November 3, 2017

ആരു നീ, നവ കംസാവതാരമോ !

പ്രാണവായുവിനായിക്കിടാങ്ങൾ തൻ ദീനരോദനമെങ്ങു മുയർന്നതും
ആർത്തലക്കുന്ന മാതൃവിലാപത്താൽ
ആതുരാലയം വിങ്ങിവിറച്ചതും
നിന്നെയേശില്ല,സവ്വർണ്ണരല്ലവർ
ഒന്നുമില്ലാത്തോർ ദാരിദ്ര്യമല്ലാതെ.

കരളുകൊത്തിപ്പറിക്കുന്ന നോവിനാൽ
പിളരുമേതൊരുശിലയുമാക്കാഴ്ചയാൽ ആരു നീ, നവ കംസാവതാരമോ,
കാവിവേഷമണിഞ്ഞ കാട്ടാളനോ !

പോയവർഷവും ജന്മാഷ്ടമിനാളിൽ  കൃഷ്ണവേഷമണിഞ്ഞവരുണ്ടാവാം
കൃഷ്ണനാവാനവർക്കെളുപ്പം വേറെ
ചായമൊന്നുമണിയേണ്ട മേനിയിൽ !

ഭക്തികൊണ്ടല്ലൊടുവിൽ ഭുജിക്കുവാൻ കിട്ടുമൽപ്പമവിലും പ്രസാദമായ്
ഇത്തിരിതേൻ കലർന്നമധുരവു-
മത്രയായി,യരവയറാവുമേ..

ചിതയണഞ്ഞീല,മിഴിനീരു ണങ്ങീല
അതിനുമുമ്പേതുടങ്ങിയാഘോഷങ്ങൾ
പൈക്കിടാങ്ങളല്ലല്ലോ മരിച്ചത്
പിന്നെയെന്തിനു മേളം  മുടക്കണം!

ചിതയണഞ്ഞീല,മിഴിനീരു ണങ്ങീല
അതിനുമുമ്പേതുടങ്ങിയാഘോഷങ്ങൾ !
ആരു നീ, നവ കംസാവതാരമോ,
കാവിവേഷമണിഞ്ഞ കാട്ടാളനോ !
--------------------

Friday, October 27, 2017

സ്വാഗതഗാനം

വരിക സഖാക്കളെ...
വരികെൻ സഖാക്കളെ...
നമ്മളീ നാടിന്റെ കാവലല്ലോ...
മത -ജാതി ഭൂതങ്ങൾ കൊലവിളിച്ചെത്തുമ്പോൾ അവരെത്തടുക്കുവാനാരുവേറെ !
//വരിക സഖാക്കളെ//

ദുഷ് പ്രഭുത്വത്തിന്റെ അടിവേരറുത്തവർ 
അരുതായ്മകൾക്കെതിരെ നമ്മേ നയിച്ചവർ
അന്നു തെളിയിച്ച വിപ്ലവാഗ്നി
നമുക്കിന്നും കെടാതെ ജ്വലിപ്പിച്ചു നിർത്തിടാം......
//വരിക സഖാക്കളെ//

പോരാട്ട വീഥിയിൽ പതറാതെ നിന്നവർ
നമ്മെ നാമാക്കുവാൻ ജീവൻ വെടിഞ്ഞവർ
ഹൃദയരക്തംകൊണ്ടു പ്രിയപതാകക്കന്നു വർണ്ണം കൊടുത്തവർ, അവരെ
സ്മരിക്ക നാം...

ഇൻക്വിലാബ് സിന്ദാബാദ്
രക്തസാക്ഷികൾ സിന്ദാബാദ്
രക്തപതാക സിന്ദാബാദ്
രക്തസാക്ഷികളമരന്മാർ 
ജീവിക്കുന്നു, നമ്മളിലൂടെ

പടികടന്നെത്തുന്ന നവഫാസിസം
നെഞ്ചിലതിക്രൂരദംഷ്ട്രയാഴ്ത്താൻ പാഞ്ഞടുക്കവേ
അവരെ ചെറുക്കുവാൻ
അവരെ തുരത്തുവാൻ
അണിചേർന്നു നീങ്ങിടാം
വരിക സഖാക്കളേ.... 
വരിക സഖാക്കളേ....
വരിക സഖാക്കളേ....

ഇൻക്വിലാബ് സിന്ദാബാദ്....
സിപിഐ എം സിന്ദാബാദ്....
പാർട്ടി കോൺഗ്രസ്സ് സിന്ദാബാദ്...
ഏരിയ സമ്മേളനം സിന്ദാബാദ്‌...

Monday, September 26, 2016

വ്രണങ്ങൾ


മതത്തിൻ വന്മതിൽ തകർത്തു ചാടുവാൻ
വഴിതെളിച്ചവർ, തുണച്ചു നിന്നവർ
അരികിലാക്കിയോർക്കറിവായ്‌  മാറുവാൻ
നിറഞ്ഞ സ്നേഹത്താൽ കരുത്തു നല്കിയോർ ചെറിയകാലത്തിന്നിടയിലൊന്നൊന്നാ-യവർപിരിഞ്ഞപ്പോളടിയിടറിയോൾ
നരച്ച യൗവനം പിരിച്ച ബന്ധങ്ങൾ
കരച്ചിലായുള്ളിൽ പിടച്ചു നിൽക്കവേ
കരുത്തു നൽകിയാ മുരത്ത കാലത്തെ
തടുത്ത സൗഹൃദം പടിയിറങ്ങവേ
ചിരിച്ചുകാട്ടിയാ പിടച്ചിൽ നെഞ്ചിന്റെ -
യകത്തു ഭദ്രമായടച്ചു വയ്ക്കവേ
വടുക്കളായവ പതുക്കെ മാറി, യ -
ന്നൊലിച്ച നീരിന്നും കിനിഞ്ഞിറങ്ങുന്നു.
പൊറുത്ത മട്ടൊന്നു  പുറത്തു കാട്ടിലും കടുത്തനോവിനാൽ അകത്തു നീറുന്നു.
കൊഴുത്ത വേനലിൽ, പെരുത്ത മാരിയിൽ,
നനുത്ത മഞ്ഞിലും പഴുത്തു വിങ്ങുന്നു.

Thursday, March 10, 2016

നൗഷാദ് ,നിന്നെയോർത്ത്

കാലമുപേക്ഷിച്ച നാലു വര്‍ണ്ണങ്ങളും 
സ്പര്‍ഥ വളര്‍ത്തുന്ന വംശ, മതങ്ങളും 
നട്ടു നനച്ചു പടര്‍ത്താന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന
 ദംഷ്ട്രയൊളിപ്പിച്ച മര്‍ത്യരൂപങ്ങള്‍ക്കു 
സഹജസ്നേഹത്താല്‍ സ്വന്തമുയിരു- മുടലും 
തൃണം കണക്കേ വെടിഞ്ഞ നീ 
വെറും മതത്തിന്‍ പ്രതീകമായ് . 

ഒട്ടുമില്ലത്ഭുതം, 
മതാന്ധ്യം ബാധിച്ചൊരീ കുരുടന്മാര്‍ക്കാവുമോ 
നിഷ്കാമ സ്നേഹത്തിന്റെ വെളിച്ചം ദര്‍ശിക്കുവാന്‍! 

മാപ്പ് , നിന്‍ നാമം പോലും കളങ്കപ്പെടുത്തുമീ 
നീചജന്മങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം വാഴാന്‍ വിധിച്ചോര്‍ ഞങ്ങള്‍ 

കെട്ടകാലത്തിന്‍ കൂരിരുട്ടില്‍ തെളിയുന്ന 
നേര്‍ത്ത പ്രതീക്ഷതന്‍ ദീപമാണിന്നു

ജീവത്യാഗത്താല്‍ നീയിന്നമരന്‍ , 
നരജന്മം സമ്പൂര്‍ണ്ണമാക്കിയോന്‍ അമേയന്‍, മൃത്യുഞ്ജയന്‍ 

നീ ഇനി നീ വാഴ്ക നിത്യം, താരകക്കൂ ട്ടങ്ങള്‍ക്കു നടുവില്‍, ജ്വലിക്കുന്ന സൂര്യതേജസ്സായ് വിണ്ണില്‍.

പ്രതികരണം

അലറേണ്ട സമയത്ത് 
പിറുപിറുക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്യാതെ 
നിശബ്ദതപാലിക്കുന്നവര്‍ 
അടിമകളോ അതോ ജഡങ്ങളോ !

മതം

ഉണങ്ങിയെന്നു നടിക്കുന്ന
മുറിവാണു ഞാന്‍ 
ഒരു ചെറിയ പോറല്‍ മതി 
പൊട്ടിയൊലിക്കാന്‍

പൂരം

കാവിലെ പൂരത്തിനേറെ നാള്‍ മുമ്പെന്റെ- 
യുള്ളിലെ കോവിലില്‍ കൊടിയേറ്റമായ്. 
നാലല്ല നാല്പതു നാളുകള്‍ നീളുന്ന 
മേളത്തിനിന്നു കൊടികയറി. 

വീണ ശ്രുതിമീട്ടി പുളളുവന്‍ പാടുന്നു 
കൂടെക്കുടവുമായ് പുള്ളോത്തിയും. 
നാഗക്കളത്തില്‍ മുടിയഴിച്ചാടുന്നു 
പൂക്കുലയേന്തിയാക്കന്യകമാര്‍. 

വല്യമ്പലത്തില്‍ വരഞ്ഞ കളത്തിലായ് 
വര്‍ണ്ണപ്പൊടികള്‍ വിതറി മെല്ലെ, 
പാട്ടുകുറുപ്പന്‍മാര്‍ പാടുന്ന താളത്തില്‍ 
വേട്ടേക്കരന്‍ വില്ലുമേന്തി നിന്നു. 

കളിവിളക്കിന്‍ തിരിനാളം തെളിഞ്ഞങ്ങു 
കേളികൊട്ടുയരുന്നു ഹൃത്തടത്തില്‍. 
പച്ചയും കത്തിയും ആടിത്തിമിര്‍ക്കുന്നു 
മേളപ്പദങ്ങള്‍ക്കകമ്പടിയായ്. 

കുണ്ഡിനനന്ദിനീ മംഗലം കേട്ടെത്തും 
റിതുപര്‍ണ്ണ സൂതനാം ബാഹുകനായ് 
നൈഷധനെത്തുന്ന രംഗം തെളിയുന്നു, 
എന്‍മനം തേങ്ങുന്നു വിരഹാര്‍ദ്രമായ്.... 
എന്‍മനം തേങ്ങുന്നു വിരഹാര്‍ദ്രമായ് ....